Les dones als orígens de Torreforta
Autor : Diverses autores
Editorial : Universitat Rovira i Virgili & CEHSGO
Més informació : El llibre es compon de cinc capítols ben diferenciats, escrits per historiadores diferents, cadascuna des de la seva pròpia idiosincràsia i des del seu posicionament. Comença amb l’origen del barri a través de la immigració, construcció i urbanització; el segon capítol està dedicat a la parròquia; el tercer a l’educació de les dones i la vida quotidiana; el quart, al treball femení; i el cinquè i darrer, a les lluites i reivindicacions de les dones de Torreforta.
SHARE

Les dones als orígens de Torreforta