Vocabulari de la Terra Alta
Autor : Anton Monner
Més informació : Noms de bolets, herbes remeieres, fenòmens meteorològics i oficis antics ja desapareguts. Aquestes són algunes de les temàtiques que apareixen en el llibre 'Vocabulari de la Terra Alta' que acaba de publicar el gandesà Anton Monner. Es tracta d'una contribució extensa i documentada per al coneixement del parlar popular de la comarca. Monner pretén donar a conèixer les transformacions socials dels darrers segles i a més, el lector trobarà aclariments històrics, socials i antropològics que sorprèn les actuals generacions. L'autor subratlla que no és un recull lexicogràfic, sinó que és la història i l'evolució de la llengua "no és un treball lingüístic, és un treball que neix de la llengua. Després explico en una enciclopèdia que vol dir aquella paraula". El gandesà també recull en aquesta publicació castellanismes que no reconeix la norma, però que diàriament s'utilitzen. Una realitat que, segons afirma Monner, és resultat de l'evolució històrica de la llegua catalana, però que també és determinant la proximitat geogràfica i cultural de la llengua castellana
SHARE

Vocabulari de la Terra Alta